Welkom bij Plantenwandeling !


De flora van de Périgord in het zuid-westen van Frankrijk is rijk en gevarieerd net zoals zijn landschappen. Dat nodigt uit tot allerlei plantaardige ontmoetingen, zoals u kunt zien in dit blog. U vindt hier de portretten van een honderdtal wilde planten die hier groeien. Met de seizoenen mee worden nieuwe soorten toegevoegd.

Corine, botanicus en fotograaf, organiseert voor u wandelingen en andere activiteiten in de natuur rondom flora en vegetatie van de Périgord.

Wilt u meer weten? Klik op Betreft plantenwandelingen en Agenda rechts op deze pagina.


Veel plezier !
18 februari 2017

Klein kruiskruid


Het is half februari en er zijn planten die al zaad hebben gevormd.


Het Klein kruiskruid (Senecio vulgaris) vertoont al wit vruchtpluis naast gele bloemhoofdjes en bloemknoppen. Het is erg algemeen en bloeit bijna het hele jaar door. Het is te vinden in moestuinen, omgewerkte grond, in de stad, op akkers, in feite overal waar de grond vruchtbaar genoeg is met weinig concurrentie van andere planten. Hier groeit het bovenop een oude vervallen muur bedekt met aarde. Er groeien ook andere kleine voorjaarsbloemen die beginnen te bloeien, de nog gesloten bloemen van de Grote Ereprijs (Veronica persica) zijn te zien als blauwe vlekjes.


In ieder bloemhoofdje bevindt zich een groot aantal buisbloemen die net boven het omwindsel (groen met zwarte punten) uitsteken. De gelobde bladeren hebben omgerolde randen en vaak spinnewebachtige beharing.Klein Kruiskruid is vergiftig, maar hij is minder gevaarlijk voor het vee dan sommige andere kruiskruiden. Misschien omdat het niet vaak in hooi te vinden is, en omdat dieren in de wei er om heen grazen. Blijkbaar is het niet lekker.